Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila je spletna stran na naslovu www.zalozba-planet.si . Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Založba Planet, Damjan Likar s.p.

 

Varovanje podatkov

Založba Planet, Damjan Likar s.p. bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh www.zalozba-planet.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Omejena odgovornost

Založba Planet, Damjan Likar s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno z uporabo spletnih vsebin, ki se nahajajo na spletnem naslovu www.zalozba-planet.si. Založba Planet, Damjan Likar s.p. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

 

Omejene pravice uporabnikov

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.zalozba-planet.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.